> Zurück

Termine Mini-Turniere

Fr 06.12.2019 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 10.12.2019 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 12.12.2019 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 13.12.2019 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 17.12.2019 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 19.12.2019 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 20.12.2019 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Fr 27.12.2019 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Do 02.01.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 03.01.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 07.01.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 09.01.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 10.01.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 14.01.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 16.01.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 17.01.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 21.01.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 23.01.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 24.01.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 28.01.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 30.01.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 31.01.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 04.02.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 06.02.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 07.02.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 11.02.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 13.02.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 14.02.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 18.02.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 20.02.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 21.02.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Mo 24.02.2020 15:00-20:15 Rosenmontags-Turnier
Di 25.02.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 27.02.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 28.02.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 03.03.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 05.03.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 06.03.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 10.03.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 12.03.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 13.03.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Di 17.03.2020 17:45-22:00 Dienstags-Turnier
Do 19.03.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Fr 20.03.2020 17:45-22:00 Freitags-Turnier
Do 26.03.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 02.04.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 09.04.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 16.04.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 23.04.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 30.04.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 07.05.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 14.05.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 21.05.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 28.05.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle
Do 04.06.2020 11:00-15:00 Boule Turnier ab 11 Uhr für Alle